Dhikr, Zikr

Modlitwa Imienia w islamie . Imię – Allah.

Spis treści :
1. Z Wikipedii
2. W tradycji sufizmu (krótko)
3. Osobiste Imię Allaha (inwokacja)
4. Tasawur (kontemplacja Imienia)

 

  1. Z Wikipedii ———————————–

Zikr, Dhikr

Zikr, dhikr (arab. l. poj. ذکر, l. mn. اذكار, azkar; pers. i urdu zikr; tur. i malaj. zikir; beng. dźikir), dosłownie wspominanie – w islamie oznacza rozmyślanie o Allahu. Może też oznaczać inne czynności mające na celu utrzymanie świadomości jego istnienia. W sufizmie jest to specyficzna, podstawowa forma modlitwy. Dość często stosowaną pomocą w zikr jest subha – odpowiednik katolickiego różańca.

Formy praktyki :

Zikr może być ukryty w sercu, lub odbywać się jawnie, za pomocą głośnej mowy.

W sufizmie, podobnie jak w innych kierunkach w islamie ma ona dwie podstawowe formy:

– głośną (zikr dżali) – będącą rytmiczną inwokacją do Boga, opierająca się głównie na recytacji boskich imion;
– cichą (zikr chafi) – odmawianą w myśli, w głębi serca.

2. W tradycji Sufizmu (krótko) ————————————————————–

Kiedy człowiek praktykuje Dhikry, jego serce stopniowo zostaje oczyszczone, uzdatnione do rozwoju duchowego i ostatecznie uświęcone łaską Bożą.

Praktyka dhikru (zikru) to najlepsze mistyczne i duchowe rekolekcje!

Najistotniejszym elementem zikr jest osiągnięcie poczucia jedności z istotą boskości.

Dhikr czy Zikr znaczy wspominanie Boga (Allah). Koran nakazuje uczniom sufickim i sufim praktykować Zikr w celu powiększania ich żywotności, zwiększania ich duchowego dostrojenia i odnalezienia oparcia dla swoich serc. Inwokując święte i magiczne imiona Boga doświadczam się bezpośrednio tych świętych jakości, wyraźnie aktywując energie miłosierdzia i współczucia oraz przyciągając błogosławieństwa ze sfery anielskiej. Zikr daje sufim możliwość wyrazić i wzmocnić ich świadome połączenie z rzeczywistością, iż Allah Bóg jest ich stwórcą i że ich miejsce w naturalnym porządku jest przez Niego stworzone oraz że są zależni od miłosierdzia Bożego w swoich życiach.

Przykładowe często spotykane frazy Dhikrów

Allah (czytaj allaaa’) – recytacja i kontemplacja słowa ‘Bóg”, pojednanie z Bogiem.
Ya Allah (czytaj Yaa Allaah!) – wezwanie ‘Ach Boże!’…
Kontemplacje obejmują setki, a nawet tysiące powtórzeń mentalnego Khafi Dhikru dziennie, wedle zaleceń Szeikha (Szajcha), Murszida lub Pira. Dhikr najczęściej praktykowany jest przez sufickie społeczności lokalne w czwartki, często od zmierzchu do późnej nocy, a sesje Sama (Sema) trwają od 3 do 5 godzin, a nawet dłużej.

Normalny islam akceptuje owo ‘pamiętanie Boga’ jako rodzaj prywatnej modlitwy i kontemplacji. Każdy zakon, szkoła czy bractwo sufickie ma jakąś istotną formę grupowego praktykowania dhikru (zikru) z pomocą recytacji, śpiewania, tańczenia, muzyki, kostiumów, kadzideł, artystycznej inscenizacji, koncentracji (muraqaba), duchowej ekstazy. Wśród sufich i uczniów sufickich, dhikr jest najczęściej spotykaną formą modlitwy oraz milczącej kontemplacji. Tasbih Dhikr zalecał do powtarzania setkami sam Prorok Muhammad.

Ostatecznie Zikr/Dhikr stwarza w sufich nawyk wspominania Boga i Jego głębokiej kontemplacji. Nawyk jest językiem fizycznego ciała, które jest podobne do dziecka odczuwającego komfort w powtarzaniu. Zikr pozwala sufim ustalić w ich ciałach nawyk, który karmi ich serca na głębokim poziomie doznań duchowych, które nie są dostępne zwykłym wiernym jakiejkolwiek religii. Przed Zikrem jagnięca skóra Szaikha jest kładziona na podłogę wraz ze specjalnymi modlitwami. Skóra reprezentuje poddanie; podobny charakter ma jagnię. Na początku odczytuje się i recytuje Surę Al Fatihah (otwierającą surę Świętego Koranu) przekazaną przez Proroka Muhammada (pokój z Nim), a potem wszyscy uczestnicy modlą się za Imam Hasana, Imam Hussayna i Hazreti Fatimaha (Niech Bóg będzie z nich zadowolony). Po tym odmawia się (obowiązkową) modlitwę fardz, zwykle Isha – wieczorną modlitwę. Jako zapowiedź, że Zikr/Dhikr się zaczyna, śpiewa się przykładowo Selatul Kemaliya, rodzaj salawat, który jest prośbą sufich do Boga, aby zesłał Swój pokój i błogosławieństwa na Świętego Proroka Muhammada i jego rodzinę…

Są to podstawowe informacje odnośnie Dhikru Imienia,

cały artykuł znajduje się na stronie -> http://zakon-sufi.blogspot.com/p/dhikr.html

3.Osobiste Imię Allaha ——————————————-

Ism-e-Allah Zaat

(Osobiste Imię Allaha)

Zikr

(Inwokacja)

 

Ezoteryczna część (Batin) osoby zamknięta w fizycznym ciele jest żywą istotą. Domaga się uwagi tak samo jak fizyczne ciało. Tak jak odpowiednie jedzenie jest niezbędne do dostarczenia energii do fizycznego ciała, ta ezoteryczna część (Batin) również wymaga żywienia, które da jej pokój, energię oraz siłę. W Świętym Koranie Allah mówi :

”Bez wątpienia pokój serca jest w Zikrze (inwokacji) Osobistego Imienia Allaha”
(Al-Ra’ad-28)

Oznacza to iż serce oraz dusza człowieka znajduje pogój w Zikrze (inwokacji) Osobistego Imienia Allaha, ponieważ jest to źródło ich pokarmu oraz siły. Dusza osoby , która unika Ziru Osobistego Imienia Allaha nie znajduje duchowego pożywienia, Allah mówi :

„I ktokolwiek odwraca się z dala od Mojego Zikru, jego (duchowe) pożywienie będzie zmniejszone, i zostanie uczyniony ślepym, tak samo w dniu Wskrzeszenia. (Ta’ha-124)

Słowo „pożywienie” w tym wersie nie odnosi się do materialnego dobrobytu lecz do duchowego utrzymania duszy, ponieważ Allah dał wystarczająco materialnego dobrobytu nawet nie muzułmanom, którzy nigdy nie inwokują Imienia Allaha.
Człowiek cierpi z powodu straty w tym świecie oraz w następnym z powodu jego niedbalstwa Zikru Imienia Allaha; ponieważ bez czynienia Zikru jego dusza nie będzie miała siły aby zerwać zasłony nafs (niższej wewnętrznej części ja) aby móc otrzymać Deedar Allaha (Wizje) oraz Marifat (Wiedzę). W Świętym Koranie Allah mówi :

„O wierzący ! Nie pozwólcie, aby wasz dobrobyt, ani wasze dzieci sprawiły że będziecie niedbali w Zikrze Imienia Allaha, a kto tak czyni ten jest z przegranymi.” (Al-Munafiqun-9)

Wszystkie stworzenia Allaha inwokują imiona Jego różnych atrybutów. Święty Koran mówi :

„Siedem nieb oraz ziemia i wszystko co się na nich znajduje wytrwale wychwala Chwałę Allaha i nie ma nawet jednej rzeczy ( w całym wszechświecie ), która nie wychwalała by Go w Jego Chwale. Lecz wy nie możecie dojrzeć ich uwielbienia.” (Bani-Israel-44)

 

Zikr Ism-e-Allah Zaat
(Inwokacja Osobistego Imienia Allaha)

Zikr-e-Ism-e-Allah Zaat (Inwokacja Osobistego Imienia Allaha) został dany człowiekowi z powodu najpotężniejszego Imienia Allaha, które zawiera wszystkie Jego atrybuty. Imię to jest tak potężne iż gdyby zostało umieszczone na jednej szali wagi, a cały wszechświat, niebo oraz piekło na drugie szali, to przeciążyło by Ono i tak, takie jest Osobiste Imię Allaha. Zikr-e-Ism-e-Allah Zaat uprawnia duszę do otrzymania Deedar (Wizji) Allaha potrzebnym oświeconym wglądem. Poprzez Zikr Allaha dusza staje się tak wzmocniona iż może zerwać wszystkie zasłony materialnego ciała oraz samego życia aby otrzymać Visal (Unię), Deedar (Wizję) oraz Marifat (Wiedzę) o Allahu przed fizyczną śmiercią.

Odkąd Zikr-e-Ism-e-Allah Zaat jest podstawą do osiągnięcia Marifat o Allahu, powodzie ludzkiego stworzenia, stał się on pierwszym rzeczą objawioną od Allaha dla Świętego Proroka:

„O ukochany czytaj z Imieniem Allaha, który stworzył wszystko.” (Al-Alaq-1)

Allah nakazał Świętemu Prorokowi oraz tym, którzy za nim podążali aby inwokowali Jego Osobiste Imię przed czynieniem fizycznych obowiązkowych modlitw, aby ich dusze mogły otrzymać oświecony wgląd do osiągnięcia Marifat Allaha, który jest podstawą oraz esencją wszystkich modlitw. Kiedy ta podstawa religii została wzmocniona tylko fizyczne modlitwy stały się obowiązkowe. Sura Muzamil, Sura Al-Ala, Sura Waqiah, Sura Al-Airaf, SuraKahaf, Sura Ta’ha były objawione w Mekkce przed zanim obowiązkowe modlitwy zostały nakazane. We wszystkich tych Surach Allah nakazał muzułmanom czynienie Zikru Ism-e-Allah Zaatu oraz opisał również właściwy sposób czynienia Zikru :

„Więc wychwalajcie Allaha (inwokacją) Jego Osobistego Imienia , Najwspanialszego, z wytrwałością.” (Al-Haqa’a-52, Al-Waqia-74, 96)

„Wychwalajcie Osobiste Imię waszego Allaha, Najwyższego.” (Al-A’la-1)

„I kontynuujcie inwokowanie Osobistego Imienia waszego Allaha, oddani Jemu tylko ( w waszym sercu i duszy) oderwani od wszystkiego innego.” (Muzamil-8)

„I ustanówcie modlitwy dla sprawy Mojej inwokacji.” (Taha-14)

 

Potem, On opisuje właściwy oraz pożądany sposób inwokacji.

„I wzywajcie Osobiste Imię Allaha z waszym oddechem, w poddaniu, w tajemnicy i zniżonymi głosami, rano i wieczorem, i nie bądźcie z tych którzy się buntują.” (Al-Airaf-205)

„Wzywajcie Osobiste Imię waszego Allaha, bardzo uniżenie i w tajemnicy, z pewnością On nie lubi tych którzy przekraczają.” (Al-Airaf-55)

 

Inwokować w tajemnicy znaczy inwokować bez dźwięku np. poprzez oddech. Allah przykazał Ism-e-Allah Zaat z oddechem ponieważ oddech jest w relacji z duszą. W momencie kiedy dusza wchodzi do ciała zaczyna ono oddychać , a kiedy odchodzi, oddech ustaje. Więc Zikr wraz z oddechem jest źródłem siły duszy tak jak jedzenie buzią jest sposobem dostarczania energii dla całego ciała. Święty Prorok powiedziała że :

„Oddechy każdej osoby są policzone; każdy oddech, który opuszcza ciało bez wezwania Imienia Allaha jest bez życia.”

Oznacza to iż oddech, który wychodzi z Zikrem Ism-e-Allah Zaat jest pełen życia dla duszy. Święty Prorok powiedział :

„Osoba , która wzywa Imię Allaha jest żywa (duchowo) , a ta, która nie wzywa jest martwa.” (Bukhari – Muslim)

 

Dusza osoby, która inwokuje Ism-e-Allah Zaat jest żywa, a martwa tych, którzy nie wzywają. W dzisiejszych czasach większa część muzułmanów nie uważa za konieczne czynienie Zikru Najwspanialszego Imienia i wydaje im się, że zwyczajne fizyczne modlitwy są bardziej niż wystarczające aby rozwinąć ich relacje z Allahem, a ci, którzy uważają go za konieczny, inwokują głośno, tylko głosem, a nie sercem i duszą. Niektórzy ludzie mówią iż inwokują Imię Allaha sercem lecz dla nich serce oznacza mięsień umieszczony po lewej stronie klatki piersiowej. Oni wstrzymują swój oddech i recytują Imię Allaha na głos i próbują potrząsać tym mięśniem. Kiedy to fizyczne serce zaczyna recytować „Allah” myślą iż ich dusze powróciły do życia. Ten mięsień jest organem ciała jak każdy inny, mający pompować krew w ciele. Po fizycznej śmierci to serce rozłoży się , jak inne części ciała, w grobie. Dusza nie jest ani materialna, ani powiązana z tym światem, jest ona połączona z Allahem, a jej siła leży w ukrytym i nieprzerwanym Zikrze Ism-e-Allah Zaat, jak mówi Allah :

„Więc o muzułmanie kiedy skończycie swoje modlitwy inwokujcie Osobiste Imię Allaha, w każdej pozycji, stojąc, siedząc, leżąc na bokach.” (Al-Nisa-103).

W tym wersie „leżenie na bokach” odnosi się do „spania” , a podczas spania tylko poprzez oddychanie można inwokować. Ludzie, którzy uważają swoje fizyczne serca za dusze i wzywają Imię Allaha łącząc ich uderzenia serca z oddechem i czynią tę praktykę tylko w wyznaczonym czasie , a nie nieprzerwanie, nie będą mogli posiąść duchowego życia, ani nie będą mogli zbliżyć się do Allaha i rozpoznać Go .

Inwokowanie poprzez fizyczne serce jest modlitwą fizycznego ciała taką samą jak inne fizyczne modlitwy i nie ma żadnego połączenia z życiem duchowym. Dusza jest tym która dosięga Allaha i rozpoznaje Go, nie fizyczne ciało. Zikr (inwokacja) poprzez fizyczne serce nie może dostarczyć energii czy mocy duszy, jako że jest ona większa niż to materialne ciało, jednakże wychwalania duszy mogą poprawić oraz oczyścić fizyczne uczynki. Więc, Zikr poprzez fizyczne serce ani nie przybliża nikogo do Allaha, ani nie pomaga w Jego rozpoznaniu, jest więc całkowicie bezużyteczny. Inwokacja Osobistego Imienia Allaha poprzez Pass-Infass (wdech oraz wydech) jest prawdziwym i owocnym Zikrem wzmacniającym duszę.

 

Tasawur Ism-e-Allah Zaat ————————————-
(Kontemplacja Osobistego Imienia Allaha)

Jako uzupełnienie Zikru (inwokacji) z oddechem i równie konieczna do osiągnięcia całkowitego Rozpoznania oraz Mariat (Wiedzy) o Allahu jest Tasawur Ism-e-Allah Zaat czyli kontemplacja Osobistego Imienia Allaha. Oczy oraz moc widzenia są najlepszym sposobem rozpoznawania wszystkiego. Pozostałe zmysły nie mogą dać całkowitej wiedzy o rzeczach lecz możemy je zidentyfikować z pomocą zmysłu wzroku tak więc Tasawur Ism-e-Allah Zaat ze wzrokiem oraz Zikr Pass Infass (inwokacja z wdechem oraz wydechem) są najlepszymi źródłami będącymi błogosławionymi przez Deedar (Wizję) Allaha oraz Jego Rozpoznanie.
W Świętym Koranie Allah nakazał kontemplacje Swojego Imienia jako uzupełnienie Jego inwokowania :

„Inwokuj Osobiste Imię swego Allaha nieprzerwanie i zwróć swoją uwagę całkowicie ku Niemu, odcinając się od wszystkiego innego.” (Al-Muzammil-8)

Pierwsza część tego wersu odnosi się do Zikru (inwokacji) druga zaś odnosi się do Tasawur (kontemplacji). „Zwróć swoją uwagę całkowicie ku Niemu, odcinając się od wszystkiego innego” oznacza uwolnienie swojego umysłu oraz serca od myśli innych i całkowite skoncentrowanie się na Imieniu Allaha. Tylko to Imię powinno znajdować się w sercu, umyśle duszy, oddechu i także w wizji. To właśnie oznacza Tasawur (kontemplacja). Poprzez wyrycie Osobistego Imienia Allaha na naszej wewnętrznej duszy poprzez kontemplacje oraz medytacje, zostawia ona odcisk na naszej wewnętrznej istocie i napełnia ją wielkimi mocami, jednocześnie dając duszy życie. W rezultacie wewnętrzne oko duszy otrzymuje moc Baseerat (wglądu) oświeconego przez Światło Allaha. Ten wielki oświecony wgląd daje duszy Deedar-e-Elahi (Wizję Allaha) i pomaga w Jego Rozpoznaniu.

Zikr oraz Tasawur są ze sobą powiązane. Nigdy nie mogą być oddzielane. Nasz umysł zawsze myśli o jednej rzeczy albo o drugiej. To myślenie jest przykładem Zikru (inwokacji) i o czymkolwiek myślimy taki obraz pojawia się przed naszymi oczami. Jeśli myślimy o naszej rodzinie to ich twarze pojawiają się przed naszymi oczami, a jeśli jest to nasz dom wtedy jego obraz pojawia się w umyśle; to jest Tasawur (kontemplacja). Ta seria Zikru i Taasawur jest zawsze kontynuowana. Dlatego właśnie nasze przywiązanie oraz miłość do światowych relacji oraz rzeczy wzmacnia się , ponieważ jesteśmy nimi cały czas zaabsorbowani. Mistycy oraz suficcy święci odwracają ten światowy Zikr (inwokację) oraz Tasawur (kontemplacje) w kierunku duchowości, aby zbudować silną relację z Allahem poprzez Zikr i Tasawur Ism-e-Allah Zaat. Jeśli zmienimy kierunek Zikru oraz Tasawur z materialnych aspektów na duchowe wzmocni się nasza relacji oraz miłość do Allaha. Tak samo jak diament tnie diament tak Zikr przekracza się Zikrem a Tasawur przekracza Tasawurem. Wystarczy tylko odwrócić kierunek. Jeśli będziemy inwokować i kontemplować o Osobistym Imieniu Allaha nieprzerwanie, zamiast myśleć o przemijalnych światowych relacjach i obiektach, nasza miłość do Niego zacznie się rozwijać, nasz dusza zacznie być pociągana ku Niemu, będziemy zbliżać się ku Niemu z każdym oddechem i ostatecznie odnajdziemy Jego Deedar oraz Visal.

——————————————————————–