Jeden Bóg

„Imię przez które każda z osób wzywa jedynego Boga może być w którymkolwiek języku; może przyjmować którąkolwiek z relacji z Bogiem – Syna, Sługi, Podmiotu, Przyjaciela; może opisywać jeden lub wiele nieskończonych atrybutów i osiągnięć Boga. W każdym wypadku Imię jest znakiem oraz sygnałem, naczyniem, które zawiera Piękno oraz Dobroć Wszechmogącego, Chwałę oraz Łaskę Opatrzności, Majestat oraz Tajemnice Boga.

Gdy jest recytowane i pamiętane z każdym oddechem dostarcza boski tlen do umocnienia i uświęcenia naszych żyć. „