Codzienna dyscyplina

„Bóg posiada milion Imion. Wybierz którekolwiek z Jego Imion, takie , które urzeka ciebie, wybierz też taką Formę. Każdego dnia gdy budzisz się na wołanie jaśniejącego wschodu, recytuj Imię, medytuj o Formie; miej Imię oraz Formę jako swoich kompanów, przewodników i obrońców w trudach godzin dnia. Kiedy będziesz się udawał na spoczynek ofiaruj wdzięczny hołd Bogu w tej Formie i pod tym Imieniem, za bycie z tobą, przy tobie, za tobą, przed tobą, u twego boku w ciągu całego dnia. Jeżeli będziesz trzymał się tej dyscypliny, nie zachwiejesz się ani nie przegrasz.” – Baba

Jeden Bóg

„Imię przez które każda z osób wzywa jedynego Boga może być w którymkolwiek języku; może przyjmować którąkolwiek z relacji z Bogiem – Syna, Sługi, Podmiotu, Przyjaciela; może opisywać jeden lub wiele nieskończonych atrybutów i osiągnięć Boga. W każdym wypadku Imię jest znakiem oraz sygnałem, naczyniem, które zawiera Piękno oraz Dobroć Wszechmogącego, Chwałę oraz Łaskę Opatrzności, Majestat oraz Tajemnice Boga.

Gdy jest recytowane i pamiętane z każdym oddechem dostarcza boski tlen do umocnienia i uświęcenia naszych żyć. „

Informacje na stronie .

Drogi czytelniku,

uważam iż wiedza powinna być dostępna dla wszystkich i za darmo, aby każdy miał taką samą możliwość rozwoju.

Informacje zawarte na tej stronie pochodzą z przepastnego internetu, ich autorami są różni ludzie, różnych kultur i wyznań. Tłumacze je z języka angielskiego, lub przytaczam w oryginale jeśli są już przetłumaczone.
Jeśli zostały podpisane imieniem i nazwiskiem autora podpis zamieszczam również.

W razie wszelkich uwag dotyczących informacji zawartych na stronie proszę się kontaktować ze mną osobiście pod adresem email : kwidzinski_alan@wp.pl

Witaj świecie !

Dziś startuje strona o Modlitwie Imienia. Jest to najprostsza praktyka , która rozwija wiarę w Boga oraz miłość do Niego, prowadząc w ten sposób do zjednoczenia z Nim.

W najbliższym czasie postaram się przedstawić informacje o tej praktyce jak opisywane są w różnych kulturach na świecie.

Pozdrawiam i zapraszam do lektury . 🙂